blog poster
24
Apr

Documents Required for Filing of Income Tax AY 2024-25

Documents required for Filing of Income Tax AY 2024-20251) Statement of all Banks and Societies you have dealt with from 01/04/2023 to 31/03/2024. 2) Details of all business purchases and sales, expenses, receipts deposits, and names during the above period 3) Complete details of any property, vehicle, gold, purchase or sale during…

Read more
blog poster
24
Apr

आयकर AY २०२३-२०२४ भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

आयकर AY २०२३-२०२४ भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे परिचय: आयकर रिटर्न भरणे हे भारतातील सर्व करदात्यांसाठी कायदेशीर बंधन आहे. दंड आणि कायदेशीर परिणाम टाळण्यासाठी तुमचे आयकर रिटर्न योग्य आणि वेळेवर भरणे आवश्यक आहे. या ब्लॉग पोस्टमध्ये, आम्ही स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्ती, व्यावसायिक, मालक आणि सल्लागार यांना त्यांचे आयकर रिटर्न भरण्यापूर्वी गोळा करणे आवश्यक…

Read more

Find the Solution That Best Fits Your Business